Propozice

Datum: sobota 17. 6. 2017

Start: 9:00 h – obec Černotín – náves

Akce je soutěžního (nejde však o závod) charakteru s orientací pomocí mapy, kde jsou vyznačena kontrolní stanoviště. Těmito tzv. časovými kontrolami je třeba projít (projet) v určitou stanovenou dobu. Časový interval bude stanoven v dostatečném časovém rozmezí, aby umožňoval všem zúčastněným pohodovou jízdu či chůzi. Každý účastník obdrží mapu s vyznačenou „ideální“ trasou a časovými kontrolami i s jejich intervaly. Výběr bude ze dvou cyklistických tratí o délce 50 km a 90 km (trasy jsou vhodné pro trekingová kola) a dvou pěších tras 10 km a 15 km.

Časový limit:

Časové rozmezí u jednotlivých kontrol bude vyznačeno na mapách, které účastníci obdrží při prezentaci. Pořadí v cíli není rozhodující a ani se neuvádí. Je nutné projet všechny časové kontroly určené pro jednotlivé trasy (na nichž obdrží razítko) v časovém limitu a dorazit do cíle do 17:00 hodin. Při splnění těchto podmínek bude účastník zařazen do slosování o ceny.

SOS zabezpečení:

V případě nehody či úrazu volejte 608 720 452. Ve vážných případech záchrannou službu 155. Zraněnému může být poskytnuto základní ošetření, stanoviště zdravotníka bude v místě startu a cíle.

Rodinné týmy:

Startují rodiče s dětmi do 15 let: 1 – 2 dospělé osoby + až 3 děti. Ve startovním balíčku obdrží 1 mapu a vyberou si minimálně jednu časovou kontrolu z 50 km cyklo trasy, nebo z 10 km pěší trasy. Délku a profil trasy určí rodiče dle možností a schopností celého týmu. Aby byli zařazeni do slosování, musí do cíle dorazit do 17:00 h s jedním razítkem z časové kontroly.

Startovné – Pěší :

Při přihlášení a zaplacení do 9. 6. 2017:

  • 100,- Kč – startující obdrží startovní balíček, ve kterém bude nápoj,  energetická tyčinka, mapa. Zvýhodněné startovné pro členy TJ Sokol Černotín, spolek – 50 Kč.
  • 100,- Kč – rodinné startovné – pro rodiny s dětmi (2 dospělí + děti do 15 let) – startující obdrží startovní balíček, ve kterém bude nápoj, energetická tyčinka, mapa. Zvýhodněné startovné pro členy TJ Sokol Černotín, spolek – 50 Kč.
  • 220,- Kč – v případě, že účastník bude chtít ve startovním balíčku pamětní tričko akce. Platí pouze do 24.května 2017.
  • Při přihlášení a zaplacení při prezentaci: 150,- Kč se startovním balíčkem bez možnosti objednání trička.

Startovné – Cyklo :

Při přihlášení a zaplacení do 9. 6. 2017:

  • 150,- Kč – startující obdrží startovní balíček, ve kterém bude nápoj, energetická tyčinka, mapa, startovní cedulka. Zvýhodněné startovné pro členy TJ Sokol Černotín, spolek – 50 Kč.
  • 150,- Kč – rodinné startovné – pro rodiny s dětmi (2 dospělí + děti do 15 let) – startující obdrží startovní balíček, ve kterém bude nápoj, energetická tyčinka,  mapa, startovní cedulka. Zvýhodněné startovné pro členy TJ Sokol Černotín, spolek – 50 Kč.
  • 270,- Kč – v případě, že účastník bude chtít ve startovním balíčku pamětní tričko akce. Platí pouze do 24.května 2017.
  • Při přihlášení a zaplacení při prezentaci: 200,- Kč se startovním balíčkem bez možnosti objednání trička

Prvních 100 přihlášených obdrží upomínkový předmět – dřevěnou medaili.

Způsob úhrady startovného:

Startovné uhraďte bankovním převodem nebo složenkou na účet číslo:2900248772/2010, variabilní symbol: datum narození ve tvaru ddmmrrrr a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení jednotlivce případně kapitána rodinného týmu.

Prezentace:

Kulturní centrum Černotín:

  • pátek: 16. 6. 2017 – od 17:00 – 19:00 h
  • sobota: 17. 6. 2017– od 7:00 – 8:45 h