Online registrace spuštěna!!

Právě bylo zahájeno elektronické přihlašování na adrese http://moravskabrana.cernekone.eu/registrace/.

Pokud máte zájem o pamětní tričko, je potřeba uhradit startovné do 20. 5. 2017.

Poslední termín pro zaplacení startovného bude 9. 6. 2017. Následně až na místě při prezentaci.

Startovné se hradí převodem nebo poštovní poštovní poukázkou ve prospěch účtu 2900248772/2010 jako variabilní symbol uveďte: datum narození ve tvaru ddmmrrrr a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení jednotlivce případně kapitána rodinného týmu.

Označeno v Novinky, Uncategorized